Inspiratiemissie Automotive supplychain Beieren!

25 t/m 28 november 2019
 

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) organiseert i.s.m. AutomotiveNL en Consulaat München een inspiratiereis naar Beieren, het hart van de Duitse automobielindustrie. Met 360 miljard euro omzet de belangrijkste industrietak van Duitsland. O.a. BMW, Audi, Schaeffler, Continental en Brose hebben hier hun hoofdkantoren en R&D-locaties.

Met deze ondernemersreis bieden we u als ondernemer de gelegenheid om inspiratie en nieuwe inzichten op te doen over de ontwikkelingen in de Duitse automotive (toeleverings)industrie en wat deze betekenen voor de rol en positie van u als Nederlandse toeleverancier.

Thema voor de ondernemersreis
Wat betekent de transitie van de Duitse auto-industrie naar elektrische mobiliteit voor u als Nederlandse toeleverancier?

Hierbij richten we ons op onderwerpen als automatisering/robotisering productieprocessen, digitalisering, nieuwe materialen en lichtgewicht technologie en aandrijfsystemen.

We gaan u als ondernemer in contact brengen met automotive OEM-ers en tier-1 suppliers in
Beieren middels:

  • Informatie en kennisuitwisseling over de toekomstvisie en plannen m.b.t. de toeleverketen van Duitse OEM-ers en tier-ones.
  • Innovatiesamenwerking stimuleren door u te verbinden met Duitse partners om meerjarig samenwerkingsprogramma rondom elektromobiliteit tot stand te brengen.
  • Markttoegang: leggen van commerciële contacten die kansrijke leads genereren.


Behalve matchmaking, welke wordt aangeboden tijdens de bedrijfsbezoeken, zal een B2B netwerkbijeenkomst met leden van het automotive cluster van Bayern Innovativ georganiseerd worden.