Er liggen volop kansen

Bedrijven uit Brabant kunnen profiteren van de langjarige, goede relaties die de provincie
en BOM met Zuid-Duitse overheden en belangrijke clusterorganisaties op het gebied van elektromobiliteit hebben opgebouwd. Als gevolg van wederzijdse bezoeken tussen Brabant
en Baden-Württemberg en de twee Nederlandse programma’s ‘Partners for International Business Elektromobiliteit’ staan Nederland en Brabant hoog aangeschreven bij het
Zuid-Duitse bedrijfsleven. Deze bekendheid vergemakkelijkt het aangaan van nieuwe (technologische) samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen uit beide landen. En juist de Zuid-Duitse regio loopt voorop met invoering van elektromobiliteit.

Grootste potentie ligt in het zuiden
Baden-Württemberg en Beieren hebben een dominante positie in de Duitse technologische industrie. De omzet bedraagt circa € 400 miljard, de helft van de totale sector in het land.
De zuidelijke deelstaten zijn de afgelopen jaren economisch onmiskenbaar sterker geworden en sneller gegroeid t.o.v. andere regio’s in Duitsland. Tezamen verdienen zij inmiddels één derde deel van de Duitse economie (vergelijk met NRW 22%). Slechts 20% van de Nederlandse export gaat naar het economisch sterke zuiden. Gezien de economische omvang ligt er nog een enorm onbenut potentieel.

Het economisch en innovatief profiel van de Brabantse economie komt sterk overeen met die van de Zuid-Duitse deelstaten. Beide regio's huisvesten en groot aantal technologisch innovatieve sectoren met bovengemiddelde R&D uitgaven. Zuid-Duitsland is strategisch het meest interessant voor het aangaan van duurzame relaties.

Vandaar dat provincie Noord-Brabant en deelstaat Baden-Württemberg sinds 2013 een regelmatige kennisuitwisseling en technologische samenwerking op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit hebben. Diverse expertbezoeken, bestuurders overleggen en wederzijdse ondernemersreizen hebben geleid tot een verscheidenheid aan contacten tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheden.