Kostenindicatie
Afhankelijk van uw keuze bedraagt de deelnamefee voor deze reis:

Pakket 1

Deelname aan programma voor EVS30 Stuttgart € 500 per persoon exclusief BTW.

Pakket 2
Deelname aan programma voor eMove360 München € 500 per persoon exclusief BTW.

Pakket 3 
Deelname aan zowel pakket 1 en 2 € 750 per persoon exclusief BTW.

Pakket 4 
Optioneel programma Nürnberg: hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.


De deelnamefee is een bijdrage voor de organisatie van het totale programma waaronder de ronde tafelsessies met matchmaking, de bedrijfsbezoekprogramma’s, toegang tot beide beurzen en diverse netwerkbijeenkomsten, plus kosten voor lokaal vervoer.

De deelname fee geldt per bedrijf voor deelname van één persoon. Voor deelname van een tweede persoon betaalt u € 250 exclusief BTW.  

Uw reis- en verblijfkosten, en eventuele kosten voor (lunch)maaltijden zijn voor eigen rekening.

Ons reisbureau kan u indien gewenst ondersteunen bij het regelen van uw reis en verblijf. Wij zullen voor de deelnemers blokreserveringen plaatsen in diverse hotels. 

Algemene voorwaarden

1.   Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld.
2.   De aanmelding is geaccepteerd, nadat de deelnemer hierover een
      bevestiging heeft ontvangen.
3.   De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen die na de
      vermelde sluitingsdatum zijn aangemeld te weigeren.
4.   De organisatie behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst,
      waarbij wij ons het recht voorbehouden om aanmeldingen te weigeren,
      indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze
      beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de
      deelnemer, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van
      het deelnemersveld.
5.   De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te annuleren
      indien er sprake is van het niet op tijd aanleveren van de benodigde
      informatie ten behoeve van een goed verloop van de organisatie, te
      denken valt onder meer aan volledig ingevulde intakeformulieren.
6.   Annulering is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor vertrek. Hierna worden
      kosten in rekening gebracht.
7.   Als in individuele gevallen de organisatie tot de conclusie komt dat bij de
      omschreven doelstellingen geen match kan worden gevonden, dan wordt
      de deelnemer hierover geïnformeerd en kan de deelnemer indien gewenst
      kosteloos annuleren.
8.   Factuur voor deelname aan de ondernemersreis dient binnen 30 dagen na
      dagtekening te zijn voldaan.
9.   De deelnemer krijgt na afloop een evaluatieformulier toegestuurd en vult
      deze volledig mogelijk in.